Portfolio
Kimura, Yukio0 Projects

Kimura, Yukio

(株)シーエスシー

Designer

Shizuoka